Jump to Navigation

Dům umění města Brna

Dům umění města Brnawww.dum-umeni.cz

Dům umění, Malinovského náměstí 2

VÝSTAVY:

Navzájem. Společenství 70. a 80. let

Výstava představuje vybraná díla a záznamy akcí ze 70. a 80. let dvacátého století ve dvou paralelních segmentech společenství českých, slovenských a maďarských umělců. Soustředí se na aspekty komunikace, sounáležitosti a vzájemné výměny, kdy společná tvořivá aktivita využívá podmínky intenzivně prožívaného okamžiku.

Baťova města

Mezinárodní satelitní sídliště společnosti Baťa, jejich srovnání se současnými světovými výrobci. Míra přetváření regionů a měst „stopou“ nadnárodních obuvních koncernů, vytvářejících své specifické architektonické modely a ovlivňujících způsob života a spotřebitelské postoje na daném místě. Připravila Nadace Bauhaus v německém Dessau.

Lyrická mezihra

Zdena Kolečková (1969) se v průběhu 90. let dvacátého století objevila na výtvarné scéně jako součást tzv. ústeckého nekonceptuálního okruhu. Věnuje se reflexi traumat pramenících z neukotvené syrovosti severních Čech a nevyjasněných vztahů současné civilizace ke svým kořenům. Používá média fotografie, instalace, videa či malby.

18.00 Komentovaná prohlídka /Výstavou Baťova města provede teoretik architektury Rostislav Koryčánek

19.00−21.00 Výtvarný workshop „Moje město“ /Zanechejte své dítě ve výtvarné dílně a nechte se vtáhnout do víru muzejní noci. Pro děti od 6 do 12 let

Muzejní nocí po architektonických stezkách

V Domě umění si vyzvedněte mapky, audioprůvodce a vydejte se za objevováním funkcionalistické architektury města Brna.

www.bam.brno.cz

 

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

VÝSTAVA:

One Step Forward Volume 2 / Brno 2013

Čeští a slovenští představitelé současné výtvarné scény (Milica Fischerová, Matej Fabian, Dita Kaplanová, Patricia Koyšová, Hana Mikulenková, Lucia Tallová, Ivana Oroszová, Kristína Šimeková) navazují na projekt realizovaný v roce 2010 v Bratislavě.

20.00 Komentovaná prohlídka /Výstavou provedou samotní autoři a zodpoví zvídavé dotazy návštěvníkůMain menu 2

Muzeum | by Dr. Radut