Jump to Navigation

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brněwww.technicalmuseum.cz

Purkyňova 105
Vstup na nádvoří areálu muzea volný.
Pro zpoplatněný vstup do muzejní budovy si prosím v zájmu zachování plynulosti vstupu připravte drobné mince.

STÁLÉ EXPOZICE:

Historická stereovize, Historická vozidla, Čas nad námi a kolem nás, Parní motory, Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Letecké motory, Kabinet elektronové mikroskopie, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Letecká historie a plastikové modelářství, Salon mechanické hudby, Ulička řemesel, Od tamtamu k internetu a Kultura nevidomých, Technická herna pro malé i velké

VÝSTAVY: Kočárky 1880−1980 (derniéra), Camera Obscura, Motocykly Václava Svobody III., Ohňostroje STAROBRNO − IGNIS BRUNENSISTajemství depozitářů − co jste ještě možná neviděli

Celovečerní program ve dvoraněmuzea nabídne kromě hudebních vystoupení „ochutnávku“ z aktuální výstavy Vynálezci a vynálezy. Moderátorem večera bude Dr. Zdeněk Korčián. Expozice opět ožijí postavami v dobových kostýmech a uniformách, v Salonu mechanické hudby přivítá návštěvníky cimbálová muzika Studánkas primášem Jardou Lesákem, „štamgastům“ v hospodě U Pavlíků na harmoniku a dudy zahraje Daniel Kikta. V oficíně budou návštěvníky ondulovat kadeřníci studia Střihoruký Edward. Řemeslné ukázky předvedou studenti Střední průmyslové školy a vyšší odborné školy technické, Integrované střední školy polygrafické a také Kovolitecká experimentální dílna.

18.00, 21.00 duo Groovey − revival Simon & Garfunkel − Adam Kubát a Pavel Křivák

19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Vynálezci & vynálezy − krátké divadelní představení, kterým „uměnovědec“ Dr. Zdeněk Korčián zavede návštěvníky do světa vynálezců, již mnohdy museli těžce bojovat za prosazení svých objevů.

Pro příjemnou atmosféru večera bude hrát Gabriela Kočí & Jazz Company.

Parkoviště pod budovou muzea: živé parní železniční modely Společnosti moravských parkových drah a unikátní výstava obřích modelů lodí, ponorek a letadel, zvaná Bitva Midway.

SegwayBrno − možnost vyzkoušet jízdu na dosud nejmodernějším osobním dopravním prostředku současnosti (za příznivého počasí).

Bohaté občerstvení na nádvoří areálu.

Předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek TMB − zařazeny v grafikonu zvláštních linek MHD.Main menu 2

Muzeum | by Dr. Radut