Jump to Navigation

Mendelovo muzeum MU

Mendelovo muzeum MUwww.mendelmuseum.muni.cz

Mendlovo nám. 1a

Poslední vstup ve 23.00

Vstup do expozice a na výstavu je limitován počtem 30 osob.
V průběhu prohlídek mohou návštěvníci vyplnit soutěžní kvíz.

STÁLÁ EXPOZICE:
Gregor Johann Mendel − člověk, opat a vědec

VÝSTAVA:
Fenomén kniha − tradiční projekt Pedagogické fakulty MU

Doprovodný program:
Fotografická dílna G. Kolčavové − fotografování přírodnin / zahrada před muzeemMain menu 2

Muzeum | by Dr. Radut