Jump to Navigation

Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeumwww.mzm.cz

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVA:

Bystřec. Založení, život a zánik středověké vsi.

18.30–23.30 Argentinské tango − taneční show, workshop, živá hudba / přednáškový sál

18.30−22.00 Mr. Swing − swingová a taneční hudba 30. a 40. let / nádvoří

18.00−24.00 Otevřená prodejna suvenýrů MZM a kavárna Air cafe

18.00−24.00 Mini Navy Club Midway − prezentace modelů lodí, letadel, ponorek a tanků z Bitvy Midway / foyer

GALERIE PARNAS:

Africký večer s pozvánkou na výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (22. 5.−31. 12. 2013)

18.00−18.30 Egyptský tanec − vystoupení orientální tanečnice

19.00−19.30 Kuchařská show, příprava afrického jídla, ochutnávka afrických specialit

20.00−20.30 Přednáška o zajímavých etnikách v Africe − Mursijské ženy s talířky ve rtech, obřady, rituály, fotografie. Ukázka předmětů. Vystoupení afrického bubeníka

Loga sponzorů Galerie Parnas

 

Biskupský dvůr, Muzejní 1

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVA:

Botanika známá neznámá

18.00 Velké zahajovací překvapení / nádvoří

18.00−21.00 Tubabu − tradiční rytmy západní Afriky / nádvoří

 

Palác šlechtičen, Kobližná 1

VÝSTAVA:

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo

18.00, 19.30 Gaudeamus − sborové skladby ve staroslověnštině / foyer

18.30, 20.00 Livada − makedonské lidové písně / atrium

19.00, 20.30 Vystoupení cimbálové muziky a výuka lidového tance / foyer

20.00 Komentovaná prohlídka výstavy Cyril a Metoděj pro neslyšící

 

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY

Pozvánka na výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů  (22. 5.−31. 12. 2013)

Program ve stálé expozici:

18.00−22.00 Tomas Machek (Divadlo Líšeň) − teatrální vypravěč afrických mýtů a pohádek za doprovodu Davida Synáka (Čankišou) na tradiční africké nástroje − kalimba (prstový klavír), balafon (tradiční xylofon), valiha (madagaskarská citera), djembe a n’tama (bubny) a Jiřího Boudy − kora (africká harfa), balafon, djembe

19.00−22.00 Hudební uskupení Onotopude doprovodí prohlídku stálých expozic o původu člověka a nejstarší kultury etnickou hudbou a šamanskými bubny

Program ve stanech a v parku před Pavilonem Anthropos:

18.00−22.00 Vyrob si svou masku − interaktivní výtvarná dílna (nejen) pro nejmenší návštěvníky inspirovaná tradičními maskami afrických kmenů, vede Marika Bumbálková

18.00−24.00 DJ Liquid A − Ethno Music. Tematický interaktivní hudební doprovod v průběhu celé muzejní noci − pouť všemi styly Afriky doprovázená promítáním

18.00−24.00 Čajchana v jurtě − osvěžení v podobě čajových specialit a tradičních vodních dýmek

18.30−19.15 Balafon duo − rytmickomelodický zážitek na dva africké xylofony + host na buben djembe

20.30−21.30 KoraJungleJazz − západoafrická harfa kora spolu s kytarou v pestré směsi tradiční a současné hudby

21.30–22.30 DENBAYA: rytmy a tance západní Afriky – interaktivní koncert

 

Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14

STÁLÁ EXPOZICE

VÝSTAVA:

Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala

18.30−19.00 Ještě si natrhám toho návratníčku… společné zpívání lidových písní z Janáčkových sbírek, program pro děti

19.30, 22.30 Vystoupení mužského pěveckého sboru Láska opravdivá (umělecký vedoucí Jan Špaček)

20.00−20.15 Komentovaná prohlídka výstavy Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala (Mgr. Ondřej Pivoda − kurátor výstavy)

21.00 Vystoupení pěveckého kvintetu Monteverdi kvintet (umělecký vedoucí Ondřej Pivoda)

 

Během večera bude průběžně promítán (mimo dobu hudebních vystoupení) dokument o L. Janáčkovi a animovaná verze Janáčkovy opery Příhody lišky BystrouškyMain menu 2

Muzeum | by Dr. Radut