Jump to Navigation

Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně www.moravska-galerie.cz
Poslední vstup ve 23.30 hodin

Pražákův palác, Husova 18

STÁLÁ EXPOZICE:
Moderní a současné umění/ Česká moderna a meziválečná avantgarda první poloviny 20. století

VÝSTAVY:
Rudolf Koppitz/ inscenované akty, krajiny a portréty od jednoho z nejvýznamnějších rakouských fotografů českého původu
S.d.Ch. Orbis Varlén a nic / svérázný výtvarně literární humor ve formě koláží a komiksu

19.00 S.d.Ch. Orbis Varlén a nic / komentovaná prohlídka výstavy

20.00, 22.30 Rudolf Koppitz / komentovaná prohlídka výstavy

19.30, 21.30 Moderní a současné umění / komentovaná prohlídka výstavy

18.00−22.00 Fotoateliér „U Rudolfa“ / focení s dobovými doplňky v duchu fotografií Rudolfa Koppitze

Knihovna MG / možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími publikacemi o uměn
Galerijní prodejny MG / mimořádné slevy na publikace o umění, Bazárek Bienále Brno

 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

STÁLÁ EXPOZICE:
Užité umění a design / vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů Možná sdělení / kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké

VÝSTAVY:

Odstup, a jsi blíž. He Jinwei a Tomáš Císařovský / současné figurální malířství z Číny a České republiky jako účinné médium reflexe stavu společnosti
Jan Calábek. Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků / časosběrný vědecký film
Přirozeně: Karel Novák − Jock Sturges / fotografie s tabuizovaným tématem nahoty zachycují život v naturistických komunitách v Československu a v USA

18.30 Přirozeně: Karel Novák − Jock Sturges / komentovaná prohlídka výstav

19.00, 21.00 Odstup, a jsi blíž / komentovaná prohlídka výstavy

19.30, 22.00 Užité umění a design / komentovaná prohlídka výstavy

20.00 Videotime / Obrazy vědeckého filmu Jana Calábka / přednáškový sál

19.30, 20.30 a 21.30 Tai Ji exhibice − www.chen-brno.cz / tradiční čínské bojové umění jako cesta pro zlepšení kvality života / nádvoří

22.00 S.d.Ch. Orbis Varlén a nic / Svět jako Chorvatsko a nic / divadelní aktovka od Miloslava Vojtíška − držitele ceny Alfréda Radoka za rok 2012 / přednáškový sál

18.00−22.00 Kouzelný skleník / výtvarná dílna inspirovaná filmovou estetikou mikrosvěta rostlinné říše

18.00−22.00 Prodej a ochutnávka vybraných čínských čajů / ukázky přípravy čaje v tradičním čínském stylu Kung Fu Cha prezentuje Chajovna

Galerijní prodejny MG / mimořádné slevy na publikace o umění, Bazárek Bienále Brno

 

Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a

STÁLÁ EXPOZICE:
Umění od gotiky po 19. století / Evropské umění od gotiky do 19. století

VÝSTAVY:
Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění / zachycení a evokace pohybu v českém umění první třetiny 20. století
Holland_retro_style. Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století
Máš umělecké střevo? / prezentace prací studentů středních škol ze IV. ročníku celorepublikové soutěže pořádané ve spolupráci MG v Brně, NG v Praze, DOX a MeetFactory / Barokní sál

18.30, 20.30 Umění od gotiky po 19. století / komentovaná prohlídka výstavy

19.30, 21.30, 22.30 Rytmy + pohyb + světlo / komentovaná prohlídka výstavy

18.00−22.00 Magie pohybu / výtvarný ateliér zaměřený na tvorbu kaleidoskopů a drobných předmětů vycházejících z pohybu

18.30−22.00 Večer argentinského tanga / Tangueros.cz vás zve do okouzlujícího prostředí tančírny, v níž si můžete vyzkoušet vášnivé tango − tanec, který se k nám dostal původně ze vzdálené Jižní Ameriky

Hudební doprovod ESCUALO KVINTET, host Petr Zámečník (akordeon)

Originální občerstvení inspirované ohnivými rytmy tanga
Galerijní prodejny MG
/ mimořádné slevy na publikace o umění, Bazárek Bienále BrnoMain menu 2

Muzeum | by Dr. Radut