Jump to Navigation

Informace pro vozíčkáře a další návštěvníky se sníženou pohyblivostí pro Brněnskou muzejní noc 2013

Poznámka k parkování v centru Brna – na místech s parkovacími automaty mohou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají označení O1, parkovat zdarma do 120 minut – jsou však povinni umístit za čelní sklo vozidla parkovací kotouč s vyznačenou dobou příjezdu

Moravská galerie v Brně

Pražákův palác
Husova 18, Brno, (tel.: 532 169 111)

 • Parkování: v blízkosti vstupu z ulice Besední velké parkoviště
 • Vstup: bezbariérový z ulice Besední, zvonek, videotelefon
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve 4. patře

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno, (tel.: 532 169 111)

 • Parkování: proluka mezi Magistrátem města Brna a muzeem – 2 vyhrazená místa
 • Vstup: bezbariérový z boku budovy vedle vyhrazených parkovacích míst, zvonek a videotelefon
 • Budova: výtah do všech pater
 • WC bezbariérové: v přízemí naproti pokladnám

Místodržitelský palác
Moravské nám. 1a, Brno, (tel.: 542 321 100)

 • Parkování: jedno vyhrazené parkovací stání vedle objektu- Vstup: bezbariérový hlavní bránou, u vchodu neoznačený zvonek
 • Budova: přístupné pouze expozice v přízemí
 • WC bezbariérové: naproti vrátnici, klíče u ostrahy objektu

 

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno, (tel.: 541 214 411, 541 214 454 – Ing. Hubr)

 • Parkování: možné cca 30 m od vchodu, případně u vchodu do muzea, po domluvě za bránou v areálu
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve všech patrech výstavních prostor

 

Muzeum města Brna
Spilberk Castle (tel.: 542 123 611, 542 123 613)

 • Parkování: příjezdová cesta z ulice Úvoz přes Gorazdovu. Po telefonické domluvě možnost výjimky ze zákazu vjezdu (u pravoslavného kostela) na pokračování Gorazdovy ul. parkem až k parkovišti pod hradbami u hradní brány nebo dále až na označené parkoviště v areálu hradu. Na mostě přes hradní příkop je umístěn zvonek označený výrazným symbolem vozíčkáře, kterým lze přivolat asistenci
 • Vstup: bezbariérový do hradu je bočními dveřmi severního křídla pod věží, asistence zajistí mobilní nájezd
 • Budova: výtah v severním křídle hradu
 • WC bezbariérové: v přízemí západního křídla

 

Moravské zemské muzeum

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno, (tel.: 533 435 280)

 • Parkování: před objektem veřejné parkoviště – parkovací automaty
 • Vstup: bezbariérový dveřmi vlevo od hlavního vchodu (příkrá rampa – doporučena asistence), označený zvonek vpravo od hlavního vchodu
 • Budova: výtah v celém objektu (vpravo od pokladny ve výklenku u šaten), nepřístupná pouze část expozice v 1. patře (zkameněliny)
 • WC bezbariérové v přízemí vpravo od pokladny (na přístupu 3 schody, nutno požádat personál o mobilní rampu a klíče k WC)

Biskupský dvůr
Muzejní ul. 1–3, Brno, vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského nám. (tel.: 542 321 205)

 • nepřístupný objekt (vstup na nádvoří ze Zelného trhu bezbariérový, na vstupu z Kapucínského nám. historické kamenné schodiště. Vstup do objektu z nádvoří a vnitřní prostory přístupné pouze po schodech)

Palác šlechtičen (Etnografický ústav)
Kobližná 1, Brno, (tel.: 542 422 361)

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském nám.
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem, vpravo v hale před pokladnou svislá zvedací plošina (nutná asistence ostrahy)
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí, klíče v pokladně

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5 (pisárecký park; tel: 543 248 391)

 • Parkování: nevyhrazené u bývalé restaurace Střelnice, eventuálně na cestě u mostu přes Svratku (označeno však zákazem vjezdu)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC: bezbariérové v přízemí vedle pokladny

Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14, Brno tel.: 541 212 811

 • Parkování: nevyhrazené
 • Vstup: bezbariérový
 • Budova: (uvnitř 3 schody)
 • WC bezbariérové: mají

 

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, Brno (tel.: 545 581 206) 

 • Parkování: nevyhrazené na ul. Bratislavská
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí

 

Dům umění města Brna
Malinovské nám.2, Brno (tel.: 542 213 883)

 • Parkování: u výtahu parkovací místa (neoznačené)
 • Vstup: bezbariérový z boční strany.
 • Budova: přístupná celá expozice, výtah
 • WC bezbariérové: v muzeu, suterén

Více informací

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno (tel.: 542 211 808) 

 • Parkování: 2 vyhrazená místa na ul. Veselé, podzemní parkoviště Velký Špalíček
 • Vstup: vlevo před vstupem do objektu zvonek na ostrahu a správce, dále zvedací plošina (neoznačený zvonek na pravé straně nádvoří)
 • Budova: pokladna a přednáškový sál v přízemí přístupné jen s asistencí (schody – k dispozici ližiny), výtah do 1. patra
 • WC bezbariérové: v 1. patře u výtahu

 

Mendelovo muzeum MU
Augustiniánské opatství na Starém Brně – Mendlovo náměstí 1a, Brno, (tel.: 543 424 043)

 • Parkování: zpevněné parkoviště před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie
 • Vstup: bezbariérový, trvale rampa (3 schody)
 • Budova: přístupná celá expozice
 • WC bezbariérové: v muzeu

 

Muzeum Brněnska

Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad, Klášter 1 (tel.: 547 229 136) 

 • Parkování: možnost vjezdu za bránu do areálu kláštera až ke vchodu (pouze osobní automobily)
 • Vstup: hlavním vchodem s asistencí – schodek 10 cm
 • Budova: přístupné přízemí, výstavy v I. poschodí přístupné pomocí plošiny
 • WC bezbariérové: nové v přízemí ve vstupní hale vpravo

Památník Mohyla míru
Prace, K Mohyle míru 200 (tel.: 544 244 724) 

 • Parkování: nevyhrazené na zpevněném parkovišti před muzeem
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem do muzea, bariérový do kamenného památníku/mohyly (2 schody)
 • Budova: přístupná celá muzejní expozice
 • WC bezbariérové: v přízemí muzea vpravo za pokladnou

Podhorácké muzeum
Předklášteří, Porta coeli 1001 (tel.: 549 412 293) 

 • Parkování: možnost vjet za bránu do areálu kláštera (pouze osobní automobily)
 • Vstup: hlavním vchodem s asistencí – 1 schodek
 • Budova: přístupné pouze přízemí a nádvoří, expozice v poschodí nepřístupné
 • WC bezbariérové: není

 

Diecézní muzeum
Petrov 1, Brno, tel: 731 404 000, www.petrovinfo.cz

 • Parkování: možné naproti vchodu (příjezd ulicí Biskupská, pro možnost parkování je nutné si u pokladny vyžádat povolení – není nutná předchozí domluva)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem, nutné si vyžádat otevření dvoukřídlových dveří, zvonek u vstupu do objektu
 • Budova: přístupná pokladna vlevo od vstupu (návštěvu třeba nahlásit), výtah do všech pater, menší část expozice v 1. PP nepřístupná (dva schody)
 • WC bezbariérové: vpravo od pokladny

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4, Brno, (tel.: 542 532 164)

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském náměstí
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v 1., 3. a 5. NP – uzamčeno, klíč na vyžádání u knihovnic na patře

Mahenův památník
Mahenova 8, Brno (tel.: 543 248 479) 

 • nepřístupný objekt (historická vila)

 

Turistické informační centrum
Radnická 4, Brno 

Galerie Kabinet, Galerie U Dobrého pastýře, Prostor R2 Galerie mladých

Radnická 4, Brno (tel.: 542 427 108)

 • Parkování: nevyhrazené
 • Vstup: nepřístupný (4 schody)
 • Budova: nepřístupná
 • WC bezbariérové: není

 

Červený kostel
Komenského náměstí Brno

 • Parkování: vyhrazené místo vlevo od vstupu do kostela u budovy Masarykovy univerzity
 • Vstup: bariérový - pouze po schodišti
 • Budova: prostor v kostele bez výškových nerovností

 

HaDivadlo
Adresa: Poštovská 8D – pasáž Alfa, Brno, tel.: 542 212 761, www.hadivadlo.cz 

 •  Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 •  Budova: přístupná celá – výtah
 •  WC bezbariérové


Main menu 2

Page | by Dr. Radut