Jump to Navigation

Komentovaná prohlídka výstavy Cyril a Metoděj pro neslyšící.

Metodické centrum muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea připravilo ve spolupráci s Marianou Koutskou z Masarykovy univerzity a Pavlem Kučerou z Univerzity Palackého v Olomouci prohlídku výstavy Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo ve znakovém jazyce. Jde o první část společného projektu, zaměřeného na zpřístupnění muzeí této „jazykové menšině“.

Příprava znakového průvodcovského textu nebyla jednoduchá. Pro mnohá slova z křesťanské terminologie bylo nutno vytvořit nové znaky. Dokonce ani jména Cyril a Metoděj neměla v řeči neslyšících své znaky. Výstavou provede Pavel Kučera, pro kterého tento úkol znamenal mimo jiné také nastudovat celou výstavu a vybrat zajímavé události a předměty. Neslyšící návštěvníci jistě ocení, že komentovanou prohlídku vede osoba se sluchovým postižením.Main menu 2

Article | by Dr. Radut